www.lukasm9.webgarden.cz

Stránka o Novom Meste nad Váhom a mojich záľub!

Mince

Existuje 8 eurových mincí v hodnote: 2 eurá, 1 euro a 50, 20, 10, 5, 2, 1 centov.

 Druhá strana eurových mincí zobrazuje národné motívy, ktoré obklopuje 12 hviezd Európskej únie. Členský štát si ich zvolí sám.

2 eurá, 1 euro - Dvojkríž na trojvrší je erbovým znamením štátneho znaku. Dvojkríž je rozvrhnutý do kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf štylizovaných skál, ktoré sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu.

50, 20, 10 centov - Bratislavský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou, do motívu hradu je zakomponovaný štátny znak.

5 centov, 2 centy, 1 cent - Tatranský stít Kriváň je spätý s významnými udalosťami slovenského národa.

 
Ďakujem za vašu návšťevu mojej stránky!