www.lukasm9.webgarden.cz

Stránka o Novom Meste nad Váhom a mojich záľub!

InfoJúl 2008 - Stanovenie konverzného kurzu


August - December 2008 - Duálne zobrazovanie cien


1. - 16. január 2009 - Duálny obeh
(môžeme platiť € aj Sk)


Od 17. januára 2009 -
Platí už len


Konverzný kurz stanoví Rada EÚ začiatkom júla 2008. Všetky korunové hodnoty sa k 1. januáru 2009 budú môcť prepočítať len podľa tohto kurzu. Konverzný kurz bude stanovený ako koeficient so šiestimi platnými číslicami. Bude to obdobie zabezpečenia potrebného množstva eurových bankoviek a razenia mincí pre hotovostný obeh SR. Zároveň prebehne zásobenie NBS, komerčných bánk a maloobchodného sektoru eurovými bankovkami a mincami.

Duálne zobrazovanie cien (a finančných hodnôt) je vyjadrovanie peňažných hodnôt v korunách aj v eurách súčasne. Bude povinné všade, kde sa uvádza peňažná čiastka, cena alebo hodnota v domácej mene (napr. bankové účty, výplatné pásky, faktúry, maloobchodné ceny, katalógy, atď.) Ceny budú prepočítané podľa konverzného kurzu a zaokrúhlené na najbližší eurocent. Uskutoční sa konverzia bankomatov, automatov a iných zariadení fungujúcich na mince alebo bankovky.

Od 1. 1. 2009 bude euro zákonným platidlom na Slovensku. Bude zavedené bez prechodného obdobia spôsobom, tzv. Veľkého tresku (Big-Bang). Duálny obeh - počas krátkeho časového obdobia sa na území SR bude dať v hotovosti platiť eurovými, ale aj korunovými bankovkami a mincami. Bezhotovostné platby budú už len v eurách. Slovenské mince a bankovky sa však už nevrátia späť do peňažného obehu, ale sa budú postupne sťahovať, spracovávať a ničiť.

Od 17. januára bude možné aj v hotovosti platiť už len eurom. Slovenské obehové eurové mince budú platné vo všetkých krajinách eurozóny a mince ostatných krajín budú platiť aj na Slovensku. Bankovky sú v celej eurozóne rovnaké. Slovenské peniaze sa budú vymienať za eurové bankovky a mince. Bezplatná výmena bankoviek v bankách potrvá do konca roku 2009, mincí do júna 2009. NBS bude vymieňať bankovky neobmedzene aj po roku 2009 a mince do konca roku 2013.

 
Ďakujem za vašu návšťevu mojej stránky!