www.lukasm9.webgarden.cz

Stránka o Novom Meste nad Váhom a mojich záľub!

Bankovky

Existuje sedem eurových bankoviek: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 eur.

Dizajn bankoviek je rovnaký pre všetky zúčastnené štáty. Navrhol ho Robert Kalina z Rakúska. Je symbolicky a viaže sa na historické slohy. ktoré sa odzrkadlili v európskom architektonickom dedičstve. Na prednej strane bankoviek dominujú okná a brány ako symboly otvorenosti a spolupráce v Európskej únii. Most vyobrazený na rubovej strane bankoviek vyjadruje úzku spoluprácu a komunikáciu medzi národmi Európy a medzi Európou a zvyškom sveta.

5 euro
rozmery: 120 x 62 mm
farba: sivá
architektonický štýl: klasika - antika

10 euro
rozmery: 127 x 67 mm
farba: červená
architektonický štýl: románsky sloh

20 euro
rozmery: 133 x 72 mm
farba: modrá
architektonický štýl: gotika

50 euro
rozmery: 140 x 77 mm
farba: oranžová
architektonický štýl: renesancia

100 euro
rozmery: 147 x 82 mm
farba: zelená
architektonický štýl: barok a rokoko

200 euro
rozmery: 153 x 82 mm
farba: žltohnedá
architektonický štýl: storočie železa a skla

500 euro
rozmery: 160 x 82 mm
farba: purpurová
architektonický štýl: moderná architektúra XX storočia

 
Ďakujem za vašu návšťevu mojej stránky!